Rekisteri- & Tietosuojaseloste

Rekisteri- & Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä

Jooa Trading Oy


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa. Toimii samalla yrityksen tietosuojavastaavana.

Jooa Trading Oy

Jooa Rantanen, Toimitusjohtaja

jooa.rantanen@jooatrading.com


 1. Rekisteröidyt

Yrityksen rekisterissä ovat henkilöt, jotka ovat ostaneet verkkokaupasta tai olleet yhteydessä sähköpostilla, puhelimitse, yhteydenottolomakkeen kautta tai muulla vastaavalla tavalla.


 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella. Pyydämme jokaiselta tuotteen tilanneelta henkilöltä yhteystiedot, jotta tuotteet voidaan toimittaa asiakkaalle.


Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin:

-asiakassuhteen hoitaminen

-palveluistamme kertominen


 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:


Yhteystiedot:

Nimi

Osoite

Sähköposti

Puhelinnumero

Yritystiedot (yritysasiakkaat)

Asiakastiedot:

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen jooa.rantanen@jooatrading.com


Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.


Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.


Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.


Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:


Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä verkkokaupan tilauksista

Palautus ja muiden lomakkeiden kautta.

Puhelimitse

Sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

Yritysasiakkaalta mahdollisen asiakassuhteen syntyessä


 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Jooa Trading Oy:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.


 1. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.


Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.


 1. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tällä hetkellä yrityksen ulkopuolisia tietojen käsittelijöitä ovat tilitoimisto.


 1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja. Käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön painamalla sivullamme olevaa painikettä jossa pyydetään lupa siihen. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnan poiskytkemiset. On hyvä huomioida, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Näitä toiminnallisesti tärkeitä evästeitä käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin.


Hyödynnämme myös joitain kolmannen osapuolen evästeitä (esim.Google analytics ja sosiaalisen media verkostot) sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.


Evästeiden, sosiaalisen median ja muun analytiikan kautta kerätyt tiedot ovat anonyymeja eikä niitä voi käyttää henkilöiden tunnistamiseen. Näitä tietoja käytämme verkkosivustomme kävijöiden analysointiin, jotta voimme palvella laadukkaammin ja kohdentaa verkkosisällön markkinointia. Tietoja kerätään sivustojen mm. kävijämääristä, kestosta ja kävijäpolusta sivustolla sekä tuotteiden myynnistä.